Zmluva č. 4600000437

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000437
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. HP07/159 na dodávku IS systému vnútornej správy pre DR SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 329 283,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 329 283,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR

Prílohy