Zmluva č. SE-144/OVO-2007/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:SE-144/OVO-2007/2008
Dodávateľ:REMPO s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Pracovná rovnošata
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 226 581,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 226 581,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:SE

Prílohy