Zmluva č. 007/4.5MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:007/4.5MP/2010/2010
Dodávateľ:Technické služby, s.r.o, Dolný Kubín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 322 525,47
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 322 525,47
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy