Zmluva č. 4600000442

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000442
Dodávateľ:IBM Slovensko spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o mimozáručnom systémovom servise, rozšírení funkcionality a systémovej podpore riešení ITIM, MIS a TSM
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 182 432,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 182 432,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:647 181,75
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR

Prílohy