Zmluva č. 4/2007/42

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2007/42
Dodávateľ:SATES,a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZOD VDZ Levice
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 045 421,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy