Zmluva č. 660/6350/2007/03/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:660/6350/2007/03/07
Dodávateľ:Ekotechnika Plus s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/18 Hlinné prieťah rekonštrukcia cesty - ukončenie stavebných prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 247 546,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy