Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
44563/2009/2010 IBM Slovensko, spol. s r.o., Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A, 832 86 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - (Operačný program informatizácia spoločnosti *) 4 584 853 0 MPSVR SR 03.03.2010 03.03.2012 * Finančné prostriedky sú viazané v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti na MF SR.
UVN-26-32/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 583 473 0 VN 03.11.2008 31.12.2008
UVN-58-59/2007 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 563 489 0 VN 30.11.2007 28.02.2008
4600000711 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre IS účtovníctva poríjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR, v proostredí CS SR 4 544 849 301 600 MF SR 31.03.2010 01.01.1970 počiatočné obdobie do 31.12.2013, možnosť predĺženia vždy o 12 mesiacov
UVN-26-18/2008 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 4 534 994 0 VN 29.09.2008 31.12.2008
2008/2100/1376/4 VÚEZ a.s. Čiastková zmluva č. 4 k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376 4 519 735 0 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. 31.03.2010 31.01.2011 zmluva nie je viazaná na štátny rozpočet, bola uzavretá v procese VO
Z-500/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba Žilina est.- oprava DZM GHH-tranflexna MO 11-239A1, a MO18-256 A -práce. 4 518 846 0 SSC 15.05.2008
034/2000 Oxico - Ján Strapec, Bratislava, Tvarožkova 15 Nákup učebníc anglického jazyka Project I a II pre základné školy 4 518 800 0 Ministerstvo školstva SR 07.03.2000 31.12.2000
704/2010 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy 4 513 677 0 SSC 18.05.2010
4600000475 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/051 na zabezpečenie prechodu vybraných IS riadenia verejných financií na euro 4 507 037 0 MF SR 27.05.2008 31.12.2030 záruka 24 mesiacov
UVN-58-26/2007 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 501 490 0 VN 05.11.2007 28.02.2008
133/270/2010 Tempest a.s. Ing. Roman Kriško Plynárenská 7/B 821 09 Bratislava Vytvorenie a dodanie komplexného návrhu NSDI, pilotného overovacieho riešenia IDS, pilotného overovacieho riešenia NDIC, návrhu postupu realizácie prevádzky NSDI v súlade so súťažnými podmienkami. 4 500 000 0 MDPT SR 09.07.2010
6400/6472/71/2006 ALPINE stavební společnosť CZ, s.r.o. I/18, km 413,000 - 422,00 Bumbálka - Pančava, k.ú. Makov, okres Čadca - práce. 4 499 943 0 SSC 08.11.2006
UIA-1018-2007 EADS Secure Networks s. r. o., Bratislava Rádiostanice systému Sitno 4 493 261 0 SEOPMZ/OdKIS 26.09.2007 14.12.2007
UIA-2374-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 4 465 804 0 SEOPMZ/OdKIS, NŠbRO, Topografický ústav 07.11.2007 14.12.2007
0912/2009 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo - Dátové centrum rezortu školstva -2 etapa 4 465 469 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.08.2009 15.12.2009
03.07.01 SETING Bratislava s.r.o. Rekonštrukcia plynovej kotolne v administratívnej budove ŠGÚDŠ 4 459 866 0 ŠGÚDŠ 09.07.2001 05.08.2001
066/1.2MP/2010/2010 Obec Závod, Závod Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 456 384 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 29.02.2012
51/6300/2007/01/07 Ekotechnika Plus a Teerag - Asdag I/73 Giraltovce prieťah 4 455 931 0 SSC 15.05.2007
RU244/2004 HOSPIMED – Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva 4 455 669 0 UNB-FNBA
060/1.2MP/2010/2010 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 427 472 0 MŽP SR, Bratislava 07.06.2010 30.09.2012
UIA-8078-2008 Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., Bratislava Poskytovanie servisných služieb 4 423 028 0 Spoj.veliteľstvo TN 02.12.2008 31.12.2008
PSB BA-99-128/2007 PLYKONA, Ba Zabezpečenie obslužn. Činností 4 411 976 146 451 PSB Bratislava 31.05.2008
SE-2-40/OVO-2008/2008 ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. Šurany Termobielizeň 4 402 842 0 SE 31.12.2011
193/2009 S&T Varias, s.r.o., Bratislava dodávka Skiagrafu, počítač.tomografu, MR systém 4 400 411 0 DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 28.09.2009 mimorozpočtové čerpanie, doba neurčitá


http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/07_1932009_SaT_Varias_sro.pdf
UIA-29/2053 Doplnok 1 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - letecký petrolej a motorová nafta - zvýšenie objemu predmetu zmluvy a ceny, zmena termínu plnenia 4 385 575 0 VeLog 26.11.2009 31.12.2009
UVN-56-57/2006 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 376 490 0 VN 30.11.2006 28.09.2007
UVN-58-17/2007 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 372 843 0 VN 11.07.2007 31.10.2007
SE-96/OVO-2007/2007 SOITRON štruktúrovaná kábeláž 4 368 487 0 SITB 31.12.2008
UVN-56-23/2006 IDOSS,Lisková 685 ZoD 4 353 922 0 VN 07.08.2006 29.12.2006