Zmluva č. 0912/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0912/2009
Dodávateľ:Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Dátové centrum rezortu školstva -2 etapa
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 465 469,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 465 469,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy