Zmluva č. 4600000711

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000711
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre IS účtovníctva poríjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR, v proostredí CS SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 544 848,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 544 848,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:301 600,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:počiatočné obdobie do 31.12.2013, možnosť predĺženia vždy o 12 mesiacov

Prílohy