Zmluva č. PSB BA-99-128/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB BA-99-128/2007
Dodávateľ:PLYKONA, Ba
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie obslužn. Činností
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 411 976,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 411 976,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:146 450,77
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Bratislava