Zmluva č. 4600000475

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000475
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. HP08/051 na zabezpečenie prechodu vybraných IS riadenia verejných financií na euro
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 507 037,11
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 507 037,11
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR
Poznámka:záruka 24 mesiacov

Prílohy