Zmluva č. 193/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:193/2009
Dodávateľ:S&T Varias, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka Skiagrafu, počítač.tomografu, MR systém
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 318 991,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 081 420,00
Celková dohodnutá čiastka:4 400 411,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Poznámka:mimorozpočtové čerpanie, doba neurčitá


http://www.dfnsp.sk/files/docs/zmluvy_platne_k_20100709/07_1932009_SaT_Varias_sro.pdf