Zmluva č. SE-96/OVO-2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:SE-96/OVO-2007/2007
Dodávateľ:SOITRON
Predmet zmluvy - názov zmluvy:štruktúrovaná kábeláž
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 368 487,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 368 487,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:SITB

Prílohy