Zmluva č. 51/6300/2007/01/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:51/6300/2007/01/07
Dodávateľ:Ekotechnika Plus a Teerag - Asdag
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/73 Giraltovce prieťah
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 455 931,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy