Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
120/2007-3100-3200/2007 Ekonomservis, n. o., Bratislava Zmluva o dielo – spracovanie informačného bilténu za rok 2006 19 750 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 23.03.2007
120/2009-3100-3220/2009 vTechnická univerzita Košice Zmluva o dielo „projekt: Vývoj hutníc. Priemyslu“ 3 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
121/2009-3100-3220/2009 Technická univerzita Košice Zmluva o dielo „projekt: Analýza dopadov hosp krízi““ 3 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
126/2008-3100-2010/2008 Francúzky inštitút v Bratislave Zmluva o výučbe francúzkeho jazyka zam. MH SR 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 19.12.2008 SUMA 2000/osoba
129/2007-3100-4200/2007 Viera Dudášová - Gastropress, BA Zmluva o dielo - zverejňovanie odbor. prílohy od sekcie v časopise 1 643 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2007
131/2008-3100-3320/2008 Peter Farmadín Zmluva o poskytovaní služieb na EXPO Zaragoza 27 252 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 17.09.2008
135/2009-3100-2020/2009 Bit- Studio, s.r.o. Verejná čiast. Kúpna zmluva č. 3/2009 60 444 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
140/2008-3100-2010/2008 Entrans, s.r.o. Zmluva o zabezpečení jazykovej výučby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008 jedn.cena
142/2008-3100-2020/2008 BIT - Studio Čiastková kúpna zmluva 116 146 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
148/2010-3100-3330/2010 BIZMARK gifts, s.r.o. Zmluva o dielo 490 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 13.05.2010
148/550/2008 ÚEOS - Komercia, a.s. Racionalizácia riadenia verejných prác - úloha VaV 37 526 0 MVRR SR 31.08.2008
149/2009-3100-2020/2009 Bit-Studio, s.r.o. Zmluva o poskytovaní servisných služieb 29 460 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
149/2010-3100-3330/2010 REDA, s.r.o. Zmluva o dielo 2 352 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.05.2010
149/550/2008 ÚEOS - Komercia, a.s. Analýza možností uplatnenia programu výskumu a vývoja pre riešenie úloh v rámci kompetencií MVRR SR - úloha VaV 36 347 0 MVRR SR 30.09.2009
150/2009-3100-4130/2009 Globe Production, s.r.o. Zmluva o tvorbe reklamných spotov 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
150/2010-3100-3330/2010 REDA, s.r.o. Zmluva o dielo 890 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.05.2010
150/550/2008 ÚEOS - Komercia, a.s. Koncepcia systému certifikácie dodávateľov v Slovenskej republike - úloha VaV 16 531 0 MVRR SR 01.12.2008
151/2008-3100-2030/2008 KAPA Zmluva o dielo 38 146 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
151/2010-3100-3330/2010 WORLD EXCELENT, s.r.o. Zmluva o dielo 345 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.05.2010
151/550/2008 ÚEOS - Komercia, a.s. Regionálne centrá vzdelávania pre potreby stavebníctva - úloha VaV 33 028 0 MVRR SR 30.04.2009
152/2008-3100-1020/2008 Qvadriq, a.s., Lipt. Mikuláš Zmluva o dielo 6 967 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
152/2010-3100-3330/2010 WORLD EXCELENT, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.05.2010
152/550/2008 ÚEOS - Komercia, a.s. Ekonomická stimulácia reprodukcie nájomných bytov - úloha VaV 16 590 0 MVRR SR 31.10.2008
153/2008-3100-1020/2008 Qvadriq,, a.s., Lipt. Mikuláš Zmluva o dielo 9 875 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
153/550/2008 ÚEOS - Komercia, a.s. Ekonomické dôsledky výmeny výťahov v budovách na bývanie a cesty ich riešenia - úloha VaV 14 813 0 MVRR SR 30.06.2008
156/2008-3100-3210/2008 Slovenské centrum produktivity, Zmluva o zabezpečení služieb pre akciu „Národné fórum produktivity“ 28 215 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
157/2008-3100-3210/2008 Slovenské centrum produktivity, Zmluva o zab. služieb pre prípr. a vyhlás nar.ceny za produktivitu 11 618 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
158/2008-3100-3210/2008 Slovenské centrum produktivity, Zmluva o zab. služieb pre podporu vyd. časop. Produktivita a in.ovácie 16 597 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
159/2008-3100-3210/2008 Slovenské centrum produktivity, Zmluva o zabezpečení služieb pre vytvorenie N.T.P.“MANUFUTURE“ 9 958 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
166/2010-3100-3230/2010 Ekonomický ústav SAV Zmluva o dielo 29 990 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.07.2010