Zmluva č. 148/2010-3100-3330/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:148/2010-3100-3330/2010
Dodávateľ:BIZMARK gifts, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:490,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:490,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy