Zmluva č. 149/550/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:149/550/2008
Dodávateľ:ÚEOS - Komercia, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Analýza možností uplatnenia programu výskumu a vývoja pre riešenie úloh v rámci kompetencií MVRR SR - úloha VaV
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 347,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 347,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy