Zmluva č. 150/550/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:150/550/2008
Dodávateľ:ÚEOS - Komercia, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Koncepcia systému certifikácie dodávateľov v Slovenskej republike - úloha VaV
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 530,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 530,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy