Zmluva č. 135/2009-3100-2020/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:135/2009-3100-2020/2009
Dodávateľ:Bit- Studio, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Verejná čiast. Kúpna zmluva č. 3/2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:60 444,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:60 444,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy