Zmluva č. 151/550/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:151/550/2008
Dodávateľ:ÚEOS - Komercia, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Regionálne centrá vzdelávania pre potreby stavebníctva - úloha VaV
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 027,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 027,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy