Zmluva č. 151/2008-3100-2030/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:151/2008-3100-2030/2008
Dodávateľ:KAPA
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 875,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:24 271,16
Celková dohodnutá čiastka:38 146,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy