Zmluva č. 148/550/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:148/550/2008
Dodávateľ:ÚEOS - Komercia, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Racionalizácia riadenia verejných prác - úloha VaV
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 525,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 525,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy