Zmluvy za Krajský školský úrad v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
25799/2006 Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava, Čulenova 6 Zmluva o distribúcii elektriny 0 3 000 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 26.05.2006 CELÉ ČÍSLO ZMLUVY 130025799
26473/2006 Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava, Čulenova 6 Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 CELÉ ČÍSLO ZMLUVY 1400264473
1504/2009 WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 Zmluva o prevádzke systému vismo IN 0 430 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
16102/2008 WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 Zmluva o poskytnutí práv na užívanie systému vismo IN 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
1610/2008 WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 Príprava serveru pre umiestnenie domény 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
04/034/2004 VEMA, s. r. o., Bratislava, Prievozská 14/A Zmluva o využívaní projektu 415 300 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 23.01.2004
3006/2005 UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, Lamačská cesta 3 Zmluva o pripojení základný súbor 112 56 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
NWT/2005 UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, Lamačská cesta 3 Zmluva o pripojení základný súbor 355 133 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 ROZŠÍRENÝ SÚBOR OD 1.1.2008
26810/2006 T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A Zmluva o pripojení - rýchly internet 0 100 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
269f8/2006 T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A Zmluva o pripojení - rýchly internet 0 100 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
26a4a/2006 T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A Zmluva o pripojení - rýchly internet 0 100 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
26c67/2006 T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A Zmluva o pripojení - rýchly internet 0 100 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
27596/2006 T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A Zmluva o pripojení - rýchly internet 0 100 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
91494215/2008 T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A Zmluva o pripojení - rýchly internet 0 100 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 17.12.2010
VVP/2010 T-Com Slovak Telekoom, a. s., Bratislava, Karadžičova 10 Telekomunikačné služby Biznis Partner 0 2 100 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
495/2007/2007 Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., Bratislava, Einsteinova 11 Dodávka výpočtovej techniky 1 149 963 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 1 15.05.2011 RÁMCOVÁ DOHODA MŠ SR
208/2006 Security Trade, s. r. o., Bratislava, Tallerova 6 Periodická ročná revízna kontrola poplachového systému narušenia 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
681/2008 RTVS, s. r. o., Bratislava, Staré Grunty 2 Mesačné koncesionárske poplatky 19 112 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
1062009/2009 Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Prievozská 6/A Mobilný telefón - hromadná dohoda 0 450 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 10.06.2011
A2027011/2005 Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Prievozská 6/A Mobilný telefón 0 66 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4