Zmluva č. VVP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VVP/2010
Dodávateľ:T-Com Slovak Telekoom, a. s., Bratislava, Karadžičova 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Telekomunikačné služby Biznis Partner
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 100,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy