Zmluva č. 208/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:208/2006
Dodávateľ:Security Trade, s. r. o., Bratislava, Tallerova 6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Periodická ročná revízna kontrola poplachového systému narušenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4