Zmluva č. NWT/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:NWT/2005
Dodávateľ:UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, Lamačská cesta 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení základný súbor
Zmluvne dohodnutá čiastka:355,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:355,17
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:132,60
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
Poznámka:ROZŠÍRENÝ SÚBOR OD 1.1.2008

Prílohy