Zmluva č. 1062009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1062009/2009
Dodávateľ:Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Prievozská 6/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mobilný telefón - hromadná dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:450,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy