Zmluva č. 26810/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:26810/2006
Dodávateľ:T-mobile Slovensko, a. s., Bratislava, Vajnorská 100/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení - rýchly internet
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:100,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy