Zmluva č. 3006/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3006/2005
Dodávateľ:UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, Lamačská cesta 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení základný súbor
Zmluvne dohodnutá čiastka:112,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:112,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:56,16
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy