Zmluva č. 495/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:495/2007/2007
Dodávateľ:Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., Bratislava, Einsteinova 11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 149 962,96
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 149 962,96
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 1
Poznámka:RÁMCOVÁ DOHODA MŠ SR

Prílohy