Zmluvy za Krajský školský úrad v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
NWT/2005 UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, Lamačská cesta 3 Zmluva o pripojení základný súbor 355 133 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 ROZŠÍRENÝ SÚBOR OD 1.1.2008
3006/2005 UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, Lamačská cesta 3 Zmluva o pripojení základný súbor 112 56 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
900938/2005 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Bratislava, Špitálska 14 Služba ochrana objektu 0 75 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
A2027011/2005 Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Prievozská 6/A Mobilný telefón 0 66 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
112/05/EH/2010 Novbyt, s. r. o., Bratislava, Hálkova 11 Dodávka tepla 0 4 600 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
208/2006 Security Trade, s. r. o., Bratislava, Tallerova 6 Periodická ročná revízna kontrola poplachového systému narušenia 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
25799/2006 Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava, Čulenova 6 Zmluva o distribúcii elektriny 0 3 000 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 26.05.2006 CELÉ ČÍSLO ZMLUVY 130025799
77229/2009 Kooperativa poisťovňa, a. s., Bratislava, Štefánikova 8 Poistenie zodpovednosti za škodu Škoda superB 200 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 CELÉ ČÍSLO ZMLUVY 6534077229
90006/2006 Kooperativa poisťovňa, a. s., Bratislava, Štefánikova 8 Havarijné poistenie Škoda superB 896 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 CELÉ ČÍSLO ZMLUVY 653379006
11/2007 IURA EDITION, spol. s. r. o., Banská Bystrica, Horná 21 Automatizovaný systém právnych informácií (ASPI) 438 479 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
495/2007/2007 Siemens IT Solutions and Services, s. r. o., Bratislava, Einsteinova 11 Dodávka výpočtovej techniky 1 149 963 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 1 15.05.2011 RÁMCOVÁ DOHODA MŠ SR
9009/2008 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Čs. armády 20 Ročná údržba a distribúcia aplikačného programového vybavenia (účtovníctvo) 325 200 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 01.01.2008
681/2008 RTVS, s. r. o., Bratislava, Staré Grunty 2 Mesačné koncesionárske poplatky 19 112 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
A3752809/2008 Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Prievozská 6/A Mobilný telefón 0 90 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
A3927241/2008 Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Prievozská 6/A Mobilný telefón 0 90 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
16102/2008 WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 Zmluva o poskytnutí práv na užívanie systému vismo IN 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
1610/2008 WEBHOUSE, s. r. o., Jihlava, Masarykovo námestie 47 Príprava serveru pre umiestnenie domény 0 0 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
51/2009 Miva Slovakia, s. r. o., Bratislava, Rybničná 40 Čistiace a upratovacie práce 374 2 242 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 28.02.2011
VVP/2010 T-Com Slovak Telekoom, a. s., Bratislava, Karadžičova 10 Telekomunikačné služby Biznis Partner 0 2 100 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4
1062009/2009 Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Prievozská 6/A Mobilný telefón - hromadná dohoda 0 450 Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4 10.06.2011