Zmluva č. 9009/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9009/2008
Dodávateľ:IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Čs. armády 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ročná údržba a distribúcia aplikačného programového vybavenia (účtovníctvo)
Zmluvne dohodnutá čiastka:324,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:324,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:200,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy