Zmluvy za Daňové riaditeľstvo


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
- Správa účelových zariadení UMB B.Bystrica - Št. jedáleň č. 3 Zmluva o závodnom stravovaní 1 500 750 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.10.2001
57 Talpaš, s.r.o. B.Bystrica stravovanie 2 280 1 140 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 23.07.2008
- Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n.o. údržba zelene 0 150 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 13.05.2009
8080074177 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074177 1 960 980 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.11.2008 01.01.2011
411004090 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004090 16 860 4 215 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.01.2008 01.01.2011
7710012780 Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel KASKO č. 77100012780 7 800 3 900 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.01.2008 01.01.2011
39062008 Altys, s.r.o., B.Bystrica ser. A rev. PSN 0 260 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.06.2008
č.4-VII/2008 Bobák Ján Ing.Podkonice Zmluva o dielo č. 4-VII/2008 14 937 0 DR SR Banská Bystrica 28.07.2008 0
- CENTRUM FIN.KONZULTÁCII Prieskum orient.zam. 59 956 29 978 DR SR Banská Bystrica 30.04.2010 30.11.2010
- CHEQUE DEJENEUR Stravné kupóny 169 920 70 000 DR SR Banská Bystrica 10.11.1999
2/114/2008 CK Trgotours, s.r.o. Košice Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov, ubytovania 266 000 7 492 DR SR Banská Bystrica 25.08.2009 25.08.2013 9997300002 - SAP
Zmluvaoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-1/2009 Centire, s.r.o. Bratislava Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 3 261 768 0 DR SR Banská Bystrica 23.10.2019 30.04.2011 Čerpanie k 09.07.2010: 1 211 984,50 €
Zmluveoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-2/2009 Centire, s.r.o. Bratislava Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 414 364 0 DR SR Banská Bystrica 23.10.2009 30.04.2011 Čerpanie k 09.07.2010: 93 463,94 € Hradené 50% zo štátneho rozpočtu a 50% z prostriedkov ESF
- D.Trust Certifikačná autorita, Blava o poskytovaní služieb DTCA 13 386 7 344 DR SR Banská Bystrica 01.01.2008
- DATALAN, a.s. Dodáv.,inšt.a zár.servis PC serverov - typ A,B, C, 0 0 DR SR Banská Bystrica 01.03.2010 01.03.2013 jed.cena Model A - 3 700,90 €
kZč.10/DIT/2003 DITEC as.s Bratislava na podporu prevádzky a vykon.serv.SCAN 644 037 308 383 DR SR Banská Bystrica 01.05.2010
DRSR/DIT/001/2002 DITEC, a.s. Zabezpečenie spracovania daňových dokumentov technológiou skenovania 112 277 0 DR SR Banská Bystrica 11.03.2002
11.7.1995+dod. DUTIS - Ing. Ján Dula, B.Bystrica Tlmočnícke a prekladateľské služby 14 880 DR SR Banská Bystrica 11.07.1995 280 EUR/prac.deň/tlmočenie
112/9/2004 ELTECO, a.s. Dodáv.,inšt.zár.a pozár. servis zálož.zdrojov (neprerušiteľné zdroje napájania-UPC)so SW na riadenie napájania a na komunikáciu s OS AIS 0 0 DR SR Banská Bystrica 25.10.2004 Kúpna cena je určená ako jednot.
č.101012 ELTECO, a.s. Žilina o pozáručnom servise UPS 0 3 000 DR SR Banská Bystrica 01.06.2010 30.04.2011 */ podľa potreby (ZC 35,70 €/hod.)