Zmluva č. 411004090

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:411004090
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva č. 411004090
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 860,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 860,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 215,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Banská Bystrica

Prílohy