Zmluva č. 8080074177

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8080074177
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074177
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 960,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 960,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:980,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Banská Bystrica

Prílohy