Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:údržba zelene
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:150,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Banská Bystrica

Prílohy