Zmluva č. 7710012780

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7710012780
Dodávateľ:Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel KASKO č. 77100012780
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 800,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 800,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 900,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Banská Bystrica

Prílohy