Zmluva č. Zmluveoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-2/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluveoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-2/2009
Dodávateľ:Centire, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť
Zmluvne dohodnutá čiastka:414 364,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:414 364,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica
Poznámka:Čerpanie k 09.07.2010: 93 463,94 € Hradené 50% zo štátneho rozpočtu a 50% z prostriedkov ESF

Prílohy