Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:D.Trust Certifikačná autorita, Blava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:o poskytovaní služieb DTCA
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 385,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 385,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 343,72
Rezort:
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica

Prílohy