Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
07/2010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky - Doxx 96 500 7 151 ÚRSO SR 21.04.2010 21.10.2012
08/2010 ACCOR Services Slovakia s.r.o. Stravné lístky - ACCOR 96 500 7 151 ÚRSO 21.04.2010 21.10.2010
18/2009 REGOTRANS-RITTMEYER, s.r.o. Implementácia 3. energetického balíčka do legislatívy Slovenskej republiky 67 592 0 ÚRSO 22.10.2009 14.12.2009
09/2008 STU Bratislava, FEI Vypracovanie modelu trhu s elektrinou v sieť. odv. a jeho väzba na reg. politiku 64 396 0 ÚRSO 29.04.2008 30.05.2008
17/2009 STU Bratislava, FEI Benchmarková štúdia skladovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch ZP 63 345 0 ÚRSO 02.10.2009 17.12.2009
06/2009 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 59 998 0 ÚRSO 11.05.2009 10.05.2010
14/2007 STU Bratislava, FEI Štandardy kvality 53 326 0 ÚRSO SR 17.09.2007 31.10.2007
18/2008 Auto Group II. s.r.o., Einsteinova 21, 851 01, Bratislava Osobný automobil AUDI 46 123 0 ÚRSO 18.08.2008 18.10.2008
27/2008 IP Security Consulting s.r.o. Videokonferenčné zariadenie 38 699 0 ÚRSO 15.12.2008 26.01.2009
29/2008 IDJ s.r.o. Implementácie štandardov kvality 38 315 0 ÚRSO 03.12.2008 18.12.2008
16/2007 ÚEOS-Komercia a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava Podrobnosti o spôsobe vedenia oddelenej evidencie 37 921 0 ÚRSO 09.11.2007 17.12.2007
25/2008 ÚEOS-Komercia a.s. Príloha vyhlášky ÚRSO o spôsobe vedenie oddelenej evidenice 37 921 0 ÚRSO SR 11.11.2008 15.12.2008
03/2007 ORCO s.r.o., Zákamenné 60, Zákamenné Rekonštrukcia priestorov úradu 36 093 0 ÚRSO 22.05.2007 22.07.2007 Dodatok zo dňa 10.12.2007, úprava iných priestorov nezaradených do pôvodnej zmluvy + dodávka nábytku.
06/2010 H.O.P. s.r.o. Zmluva o servise autoparku 35 699 8 055 ÚRSO SR 13.04.2010 13.04.2012 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).
01/2010 3P slúži Vám - Ladislav Pócs Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 35 699 0 ÚRSO 10.02.2010 10.02.2012 Plnenie podľa potrieb úradu, cena 35699€ je stanovená ako max. limit podľa zákona o VO pre použitú metódu na 24 mesiacov.
02/2010 PC PROMPT s.r.o. Zmluva o údržba kancelárskej a výpočtovej techniky 35 699 8 534 ÚRSO 03.02.2010 03.02.2012 Plnenie podľa potrieb úradu, cena 35699€ je stanovená ako max. limit podľa zákona o VO pre použitú metódu na 24 mesiacov.
03/2010 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Zmluva na realizáciu ind. a skup. kurzov AJ pre pracovisko Bratislava 35 699 8 596 ÚRSO 26.02.2010 26.02.2011
05/2010 JUDr. Peter Gruber Rámcová zmluva o poskytutnutí právnych služieb 35 699 24 915 ÚRSO 29.03.2010 29.03.2011
02/2009 Ing. Karol Krist - Karpatia servis Zmluva o upratovacích prácach 35 699 7 140 ÚRSO 29.01.2009 31.01.2011 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z., pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).
05/2009 JUDr. Peter Gruber Zmluva o poskytovaní právnych služieb 35 698 0 ÚRSO 30.03.2009 21.12.2009
1 2 3 4 >>