Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
18/2008 Auto Group II. s.r.o., Einsteinova 21, 851 01, Bratislava Osobný automobil AUDI 46 123 0 ÚRSO 18.08.2008 18.10.2008
19/2008 Ing. Jana Hudáková, Námestie sv. Františka 16, 841 05 Bratislava Analýza dvojzložkovej ceny v CR v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom a v oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 11 618 0 ÚRSO 16.09.2008 30.11.2008
23/2008 VEMA s.r.o. Aplikačný software na spracovanie miezd 4 779 302 ÚRSO 04.11.2008 Na dobu neurčitú
29/2008 IDJ s.r.o. Implementácie štandardov kvality 38 315 0 ÚRSO 03.12.2008 18.12.2008
27/2008 IP Security Consulting s.r.o. Videokonferenčné zariadenie 38 699 0 ÚRSO 15.12.2008 26.01.2009
28/2008 Ing. Milan Pikula Vzdialená správa počítačových serverov 6 055 6 055 ÚRSO 03.12.2008 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
01/2009 MIP s.r.o. Renovácia tonerových náplní 0 15 000 ÚRSO 21.01.2009 31.01.2011 Plnenie podľa objednávok úradu, za stanovené jednotkové ceny.
02/2009 Ing. Karol Krist - Karpatia servis Zmluva o upratovacích prácach 35 699 7 140 ÚRSO 29.01.2009 31.01.2011 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z., pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).
04/2009 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 0 0 ÚRSO 26.02.2009 01.03.2010 Podľa potreby úradu do sumy stanovenej zákonom.
05/2009 JUDr. Peter Gruber Zmluva o poskytovaní právnych služieb 35 698 0 ÚRSO 30.03.2009 21.12.2009
07/2009 Michal Lašut - FotoEuro Výročná správa za rok 2008 11 398 0 ÚRSO 14.04.2009 16.06.2009
06/2009 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 59 998 0 ÚRSO 11.05.2009 10.05.2010
10/2009 PC PROMPT s.r.o. Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky 18 727 0 ÚRSO 09.06.2009 31.12.2009
11/2009 eDevelopment s.r.o. Evidencia kontrolnej činnosti - rozšírenie existujúceho IS 3 094 0 ÚRSO 18.06.2009 17.08.2009
12/2009 Ing. Milan Hargaš Konzultačné služby v oblasti plynárenstva 22 000 0 ÚRSO 22.06.2009 30.05.2010
14/2009 JP ENERGY, s.r.o. Analýza možností vytvorenia nezávislej inštitúcie - „Balancing pointom“ v oblasti plynárenstva pre SR. 3 280 0 ÚRSO 27.08.2009 15.09.2009
17/2009 STU Bratislava, FEI Benchmarková štúdia skladovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch ZP 63 345 0 ÚRSO 02.10.2009 17.12.2009
18/2009 REGOTRANS-RITTMEYER, s.r.o. Implementácia 3. energetického balíčka do legislatívy Slovenskej republiky 67 592 0 ÚRSO 22.10.2009 14.12.2009
20/2009 ÚEOS-Komercia a.s. Vypracovanie modelu hodnotenia ekon. efekt. Regulovaných subjektov podľa údajov z oddelenej účt. evidencie 24 633 0 ÚRSO 27.10.2009 09.12.2009
16/2009 eDevelopment s.r.o. Hodnotenie štandardov kvality - rozšírenie existujúcehi IS 21 539 0 ÚRSO 29.10.2009 29.12.2009