Zmluvy za Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Úrad práce a sociálnych vecí Vranov nad Topľou dohoda o používaní vnútorných  telefónnych liniek 0 0 KÚ CDPK Prešov 02.01.2004
Úrad práce a sociálnych vecí Vranov nad Topľou dohoda o používaní vnútorných  telefónnych liniek 0 0 KÚ CDPK Prešov 03.01.2005
Úrad práce a sociálnych vecí Vranov nad Topľou dohoda o skončení nájmu vnútorných telefónnych linek 0 0 KÚ CDPK Prešov
SR-Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zmluva o výpožičke Humenné 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.07.2004
101/2008/EO SR-Obvodný úrad v Prešove zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 KÚ CDPK Prešov 22.04.2008
SR-MF SR Bratislava bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu 0 0 KÚ CDPK Prešov
2/2005 SR-KÚ životného prostredia v Prešove zmluva o výpožičke Stropkov 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2005
21/2004/01-OF SR-Krajský úrad v Prešove zmluva o výpožičke o výpožičke 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.04.2004
1/2004/01-OF SR- Krajský úrad v Prešove zmluva o výpožičke  0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2004
4/2005 Nataša Kožejová Prešov poskytovanie stravy zamestnancom 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.04.2005
Mestský úrad v Prešove zmluva o nájme garáže 0 0 KÚ CDPK Prešov
17/2007 NP-Š Mestský bytový podnik a.s. Vranov nad Topľou zmluva o prenájme nebytového priestoru 0 0 KÚ CDPK Prešov 14.12.2007
64/2004/NP-Š Mestský bytový podnik a.s. Vranov nad Topľou zmluva o prenájme nebytového priestoru 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2004
Lucia Franková Kežmarok prenájom nebyt.priestorov 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2006
Le chéque déjeneur s.r.o. Bratislava komisionárska zmluva oposkytovaní stravovacích služieb 0 0 KÚ CDPK Prešov 07.09.2004
KÚ životného prostredia v Prešove zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.12.2005
7/2005 KÚ  Prešov poskytovanie stravy zamestnancom 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2005
65/2005 KÚ  Prešov poskytovanie stravy zamestnancom 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2005
81/20058 KÚ  Prešov poskytovanie stravy zamestnancom 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.01.2005
KÚ  Prešov dohoda o úhrade prevádzkových nákladov v budove č.1544 ul.Dr.Alexandra v Kežmarku 0 0 01.01.2004