Zmluva č. 17/2007 NP-Š

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2007 NP-Š
Dodávateľ:Mestský bytový podnik a.s. Vranov nad Topľou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o prenájme nebytového priestoru
Zmluvne dohodnutá čiastka:265,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy