Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Úrad práce a sociálnych vecí Vranov nad Topľou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dohoda o používaní vnútorných  telefónnych liniek
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,59
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy