Zmluva č. 101/2008/EO

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:101/2008/EO
Dodávateľ:SR-Obvodný úrad v Prešove
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o prevode správy majetku štátu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy