Zmluvy za Krajský školský úrad Trenčín


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
9/10 Vaša stravovacia, s.r.o Dodávka stravných lístkov 23 797 11 898 KŠU v Trenčíne 01.11.2010 28.02.2011 Dodávka stravných lístkov pre KŠU a CPPPaP
11/10 UNIQA poisťovňa a. s. PZP zodpovednosti za škodu 68 68 KŠU v Trenčíne 11.07.2010
12/10 UNIQA poisťovňa a. s. Poistenie vozidla KASKO 588 588 KŠU v Trenčíne 11.07.2010
2/10 UNIQA poisťovňa a. s. Poistka č. 9460018455 Auto-PZP 334 0 KŠU v Trenčíne 01.01.2010
4/10 Unipap-veľkooobchod Trenčín Dodávka kopírovacieho papiera 13 000 6 030 KŠU v Trenčíne 03.03.2010 31.12.2010 Dodávka kopírovacieho papiera pre KŠU a CPPPaP
3/10 Unipap-veľkooobchod Trenčín Dodávka kancelárskych potrieb 0 7 890 KŠU v Trenčíne 03.03.2010 31.12.2010 Dodávka kancelárskych potrieb pre KŠU a CPPPaP
6/10 Technik-servis HB, s.r.o Servis kopírovacích a kancelárskych strojov a dodávka tonerových náplní do kopírovacích strojov 9 000 5 940 KŠU v Trenčíne 23.02.2010 31.12.2010 Dodanie služieb a tovarov pre KŠU a CPPPaP
1/09 IVeS, Košice Zmluva o dielo č. R-09020/2009 467 0 KŠU v Trenčíne 01.02.2009 31.12.2010
8/10 DOXX s.r.o Dodávka stravných lístkov 23 797 23 797 KŠU v Trenčíne 01.07.2010 31.10.2010 Dodávka stravných lístkov pre KŠU a CPPPaP
10/10 Bio-FIT, s.r.o. Trenčín Poskytovanie komplexných zdravotných služieb 814 814 KŠU v Trenčíne 01.07.2010 31.01.2011 Poskytovanie služieb pre KŠU a CPPPaP
15/10 BENY-STAV Prievidza s.r.o. Zmluva o dielo (stavebné práce) 0 0 Krajský školský úrad v Trenčíne 16.07.2010
13/10 Advokátska kancelária JUDr. D.Birošová, s.r.o Poskytovanie služieb právnej pomoci 0 0 KŠU v Trenčíne 13.04.2010 Na dobu trvania súdneho sporu.
Suma podľa rozsahu poskytnutých právnych služieb.
14/10 Advokátska kancelária JUDr. D.Birošová, s.r.o Poskytovanie služieb právnej pomoci 0 0 KŠU v Trenčíne 21.05.2010 Na dobu trvania súdneho sporu.
Suma podľa rozsahu poskytnutých právnych služieb.
5/10 Accent, s.r.o. Trenčín Dodávka a renovácia tonerov a náplní do tlačiarní 12 000 7 800 KŠU v Trenčíne 15.02.2010 31.12.2010 Dodávka tovaru pre KŠU a CPPPaP