Zmluva č. 6/10

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/10
Dodávateľ:Technik-servis HB, s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis kopírovacích a kancelárskych strojov a dodávka tonerových náplní do kopírovacích strojov
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 940,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodanie služieb a tovarov pre KŠU a CPPPaP

Prílohy