Zmluva č. 3/10

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/10
Dodávateľ:Unipap-veľkooobchod Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kancelárskych potrieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 890,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodávka kancelárskych potrieb pre KŠU a CPPPaP

Prílohy