Zmluva č. 4/10

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/10
Dodávateľ:Unipap-veľkooobchod Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kopírovacieho papiera
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 030,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodávka kopírovacieho papiera pre KŠU a CPPPaP

Prílohy