Zmluva č. 8/10

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/10
Dodávateľ:DOXX s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka stravných lístkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 797,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 797,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:23 797,00
Rezort:
Objednávateľ:KŠU v Trenčíne
Poznámka:Dodávka stravných lístkov pre KŠU a CPPPaP

Prílohy